Van Boven advocaten,
​specialist in zakelijk juridisch advies

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht. Ook zijn zij actief op het gebied van het faillissementsrecht, zowel als curator in faillissementen als in de rol van adviseur ter voorkoming van faillissementen. Ook op het gebied van ICT- & privacyrecht kunt u bij ons terecht.

Onze specialisten ondernemingsrecht zijn experts op het gebied van:

 • fusies en overnames, bedrijfsverkoop, bedrijfsoverdracht, management buy-out
 • contractenrecht
 • algemene voorwaarden
 • goederenrecht
 • aansprakelijkheidsrecht
 • geschillen tussen aandeelhouders en vennoten
 • (zorg)financieringen
 • reorganisaties en herstructureringen van ondernemingen
 • corporate governance
 • financieel toezicht & compliance
 • zekerheidsrechten
 • faillissementsrecht (pre-pack, doorstart)
 • herstucturering / WHOA
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • ICT-recht
 • privacyrecht
 • intellectueel eigendom
 • incasso en beslaglegging 

Onze andere rechtsgebieden