ACM beboet webwinkels 

ACM beboet webwinkels

ACM beboet webwinkels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs een boete opgelegd van € 500.000,-- aan webwinkeleigenaar T.O.M. B.V. en haar twee directeuren voor het overtreden van de regels voor betaling bij annulering van bestellingen. Consumenten die hun bestelling annuleerden kregen hun geld niet terug, tenzij zij daar zelf op aandrongen. Ook moesten consumenten genoegen nemen met een tegoedbon terwijl zij niet met een tegoedbon hadden betaald. ACM heeft eerder aangekondigd te gaan optreden tegen webwinkels die consumenten niet, onvolledig of niet op tijd terugbetalen. Hoe zit het ook al weer met het herroepingsrecht en retourneren bij webwinkels?

Consumenten kunnen in beginsel binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de aankoop zonder opgave van reden annuleren. In beginsel, want deze termijn kan namelijk worden verlengd tot maximaal twaalf maanden als de webshop niet of onvoldoende kenbaar heeft gemaakt dat de consument een herroepingsrecht heeft, de termijn niet wordt vermeld of als aan andere eisen niet is voldaan.

In geval van annulering moet de webwinkel de consument het volledige aankoopbedrag plus de eventueel betaalde verzendkosten binnen veertien dagen terugbetalen. Ook moet de webwinkel de consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee is betaald. Terugbetaling met een tegoedbon mag dus alleen als de consument ook met een tegoedbon heeft betaald. De reden van ontbinding/herroeping mag geen voorwaarde zijn om de ontbinding wel of niet te accepteren. Het herroepingsrecht geldt niet voor alle producten (bijvoorbeeld maatwerk of producten die snel bederven).

Indien u een webwinkel heeft en producten verkoopt aan consumenten, kijkt u dan goed of de algemene voorwaarden voldoen aan de regels inzake het herroepingsrecht. Leeft u de regels niet na, dan kan dit tot vervelende financiële consequenties leiden. Wilt u advies of juridische bijstand? Belt u gerust met onze advocaten ondernemingsrecht.