Afzender aansprakelijk voor extra kosten bij lossing van de lading

Afzender aansprakelijk voor extra kosten bij lossing van de lading

Afzender aansprakelijk voor extra kosten bij lossing van de lading

De vervoerder heeft in het wegvervoer - kort gezegd - de verplichting ‘goed erin, goed eruit’. Komt de lading beschadigd aan op de plaats van bestemming, dan is de vervoerder in beginsel aansprakelijk.

Wat nu als de vervoerder of chauffeur de lading niet zelf in zijn truck heeft geladen en vastgezet en er bij aankomst niet zonder extra kosten gelost kan worden? Hierover oordeelde het Hof Den Bosch in een zaak tussen een vervoerder en afzender die tevens ontvanger was.

De vervoerder diende een trailer met 23 stalen buizen van Zevenbergen naar Derby, UK te vervoeren. Met behulp van een kraan had de afzender de buizen in de trailer geladen. Bij de stuwage maakte de afzender gebruik van keggen en dwarslatten om te voorkomen dat de buizen gingen rollen. De chauffeur bracht daarna nog wat spanbanden aan, waarna de afzender nog een laatste inspectie uitvoerde. Eenmaal aangekomen in Derby bleek dat de buizen waren gaan rollen. De buizen zelf waren niet beschadigd maar konden niet worden gelost zonder extra veiligheidsmaatregelen. De kosten daarvan bedroegen ruim € 22.000,-- waarvoor de afzender/ontvanger de vervoerder aansprakelijk hield.

Partijen waren het er over eens dat de afzender aansprakelijk was voor de stuwage van de buizen (zie ook art. 4 lid 1 sub c Algemene Vervoerscondities (‘AVC’)), terwijl de vervoerder verplicht is de stuwage te controleren indien de omstandigheden dat toelaten (art. 9 lid 5 AVC). De vervoerder is niet aansprakelijk voor schending van zijn verplichting de goederen onbeschadigd af te leveren indien hij bewijst dat dit een gevolg heeft kunnen zijn van de stuwing door de afzender.

Het Hof oordeelde dat de schade het gevolg heeft kunnen zijn van de stuwage door de afzender. Uit het deskundigenrapport volgde dat de constructie van latten en wiggen zoals door de afzender aangebracht, ondeugdelijk was. Op de dvd van de belading was te zien dat de chauffeur na de stuwage door de afzender nog spanbanden had aangebracht en dat de afzender daarna de laatste controlehandeling heeft verricht. De vervoerder heeft hiermee voldoende aangetoond dat de stuwage door de afzender niet naar behoren was en dat de chauffeur aan zijn controleplicht had voldaan. Hierbij nam het hof mee dat het een zeer zware lading was die met een kraan in de trailer was gehesen, een gespecialiseerd en secuur werk, en dat de chauffeur de stuwage enkel visueel kon inspecteren. De vervoerder was dus niet aansprakelijk voor de extra kosten van het lossen van de buizen.