Is beëindiging van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte mogelijk? 

Is beëindiging van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte mogelijk?

Is beëindiging van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte mogelijk?

Met een recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 april 2023 is meer duidelijkheid gekomen over de vraag of beëindiging van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte mogelijk is.

In de wet staat dat de kantonrechter een verzoek tot ontbinding tijdens ziekte kan inwilligen, als het verzoek geen verband houdt met de omstandigheden waarop dit opzegverbod tijdens ziekte betrekking heeft. De Hoge Raad concludeert dat het niet gaat om de vraag of bijvoorbeeld sprake is van een voldoende of overwegend verband tussen de ziekte en de gewenste beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De rechter moet beoordelen of het ontbindingsverzoek geheel los kan worden gezien van de ziekte. Is dat niet het geval en is er dus enig verband, dan is ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte niet mogelijk.