Billijke vergoeding in de praktijk 

Billijke vergoeding in de praktijk

Billijke vergoeding in de praktijk

Sinds 1 juli 2015 geeft de nieuwe Wet Werk en Zekerheid een strikt systeem van transitievergoedingen bij het einde van een arbeidsovereenkomst. Voor gevallen waar de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld richting de werknemer, kan de kantonrechter tevens een billijke vergoeding toekennen. Inmiddels zijn verschillende uitspraken gedaan over de billijke vergoeding. Die vergoeding loopt soms hoog op.

Vorig jaar werd met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid het strikte systeem van de transitievergoeding ingevoerd. Indien de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever en de arbeidsovereenkomst langer dan 24 maanden heeft geduurd, dan is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd.

Daarnaast heeft de wet de mogelijkheid geïntroduceerd van het toekennen van een aanvullende billijke vergoeding. De rechter kan die billijke vergoeding toekennen indien de werkgever jegens de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Blijkens de wetsgeschiedenis moet de vergoeding een punitief of afschrikwekkend effect hebben, om te bereiken dat een werkgever zich correct zal gedragen.

De kantonrechter is in het algemeen terughoudend bij het toekennen van de billijke vergoeding. Dat was ook de bedoeling van de wetgever. Op dit moment zijn er niettemin vier uitspraken bekend (waaronder deze  en deze) waarbij bedragen tussen de dertig- en de vijftigduizend euro zijn toegekend. Dat zijn forse bedragen.

Wij verwachten dat er in de toekomst vaak zal worden verzocht om de toekenning van deze extra vergoeding. Een waarschuwing dus voor werkgevers. Zorg voor een inrichting van uw personeelsorganisatie dat correcte omgang met uw werknemers gewaarborgd is.

Neemt u bij vragen over ontslag en arbeidsovereenkomsten gerust contact op met een van onze specialisten arbeidsrecht.