Concurrentieverbod supermarkt in huurcontract toegestaan

Concurrentieverbod supermarkt in huurcontract toegestaan

Concurrentieverbod supermarkt in huurcontract toegestaan

Het gerechtshof Den Bosch deed recent uitspraak in een zaak die interessant is voor vastgoedexploitanten, -eigenaars en supermarkten. 

Wat speelde er? 

De onroerend goed beheermaatschappij van Jumbo is eigenaar van een winkelcentrum waarin een Jumbo supermarkt is gevestigd. Zij verhuurt het winkelcentrum aan een vastgoedmaatschappij, die op haar beurt winkelunits aan detaillisten verhuurt.

De huurovereenkomst tussen Jumbo en de vastgoedmaatschappij bepaalt dat gedurende 40 jaar geen andere supermarkt mag worden geëxploiteerd in het winkelcentrum.

De vastgoedmaatschappij wilde echter toch winkelruimte aan een tweede supermarkt (Aldi) verhuren en stelde daarom het concurrentieverbod ter discussie. Volgens haar is deze afspraak namelijk in strijd met de mededingingsregels en derhalve nietig. Het verbod strekt er toe om iedere concurrentie van Jumbo buiten de deur van het winkelcentrum te houden. Dat zou concurrentievervalsing zijn.

Het Gerechtshof is het hier niet mee eens. Artikel 6 Mededingingswet verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Daarbij is relevant of de concurrentie ook daadwerkelijk en merkbaar wordt verstoord. Dat is in deze kwestie niet gebleken.

Sterker nog, er was direct naast het winkelcentrum al jaren een Aldi gevestigd. Van enige merkbare invloed op de mededinging was daarom geen sprake. Het Gerechtshof oordeelde daarom dat Jumbo gebruik mag maken van haar positie als eigenaar en laat het verbod op verhuur aan andere supermarkten in stand.

Het concurrentieverbod werd in dit geval toelaatbaar geacht. Of de uitkomst van de procedure dezelfde was geweest wanneer niet pal naast het winkelcentrum al een andere supermarkt was gevestigd, blijft wel een vraag.