De Algemene verordening gegevensbescherming: bent u al voorbereid? 

De Algemene verordening gegevensbescherming: bent u al voorbereid?

De Algemene verordening gegevensbescherming: bent u al voorbereid?

In onze laatste nieuwsbrief van 2016 informeerden wij u over de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG). De AVG vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De AVG komt grotendeels overeen met de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG voorziet in nogal wat verplichtingen die verband houden met de term accountability, het kunnen aantonen dat er is voldaan aan de wettelijke vereisten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de informatieplicht, die onder de AVG veel gedetailleerder is dan onder de Wbp. Ook is van belang dat de nationale toezichthouders (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens) hogere boetes kunnen opleggen dan onder de Wbp.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stappenplan opgesteld aan de hand waarvan organisaties voorbereidingen kunnen treffen om in mei 2018 aan de AVG te voldoen. Het is bijvoorbeeld van belang dat u uw gegevensverwerkingen in kaart brengt. Ook gelden strengere eisen voor uw eigen registratie met betrekking tot datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan.

Daarnaast nog een aantal praktische aandachtspunten:

a/ U dient onder de AVG te kunnen aantonen dat u geldige toestemming van de betrokkenen heeft gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. Met andere woorden, kunt u bewijzen dat iedere betrokkene toestemming heeft gegeven?

b/ Herschrijf uw privacyverklaringen in duidelijke taal, waarbij juridische termen worden vermeden.

c/ Uw bestelproces mag niet gekoppeld zijn aan toestemming voor het verzenden van uw nieuwsbrief. Daarnaast mag het vinkje waarbij uw klant toestemming geeft voor het ontvangen van de nieuwsbrief niet vooraf zijn ingevuld.

De Algemene verordening gegevensbescherming brengt voor een organisatie op het gebied van privacy veel veranderingen met zich mee. We hebben een aantal zaken benoemd. Bij eventuele vragen over dit onderwerp, staan onze advocaten ondernemingsrecht u graag te woord.