De ICT dienstverlener en zijn zorgplicht 

De ICT dienstverlener en zijn zorgplicht

De ICT dienstverlener en zijn zorgplicht

In een geschil tussen een ICT dienstverlener en een huisartsenpraktijk ging het om de vraag hoever de zorgplicht van de ICT dienstverlener strekte. Wat was het geval?

Het informatiesysteem van de huisartsenpraktijk was toe aan een update. De huisartsenpraktijk was afhankelijk van dit systeem, omdat alle medische gegevens van haar patiënten in het systeem waren opgeslagen. De huisartsenpraktijk had zelf een back-up gemaakt, zoals ook tussen partijen was overeengekomen. Vervolgens installeerde de ICT dienstverlener de update en zette zij de back-up terug. Na de installatie bleek echter dat alle gegevens verloren waren gegaan. Was de ICT dienstverlener aansprakelijk voor de door de huisartsenpraktijk geleden schade?

De rechtbank Limburg oordeelde dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend ICT dienstverlener er zonder controle niet op had mogen vertrouwen dat de back-up van de huisartsenpraktijk bruikbaar was. De dienstverlener was bekend met het belang van de gegevens voor de  huisartsenpraktijk en ook met het risico dat een eigen back-up van een klant niet goed kan verlopen. Onder deze omstandigheden had de ICT dienstverlener zelf een back-up moeten maken en controleren, of de back-up van de praktijk op bruikbaarheid moeten controleren. Pas daarna had de ICT dienstverlener tot installatie van de update mogen overgaan. Mocht de ICT dienstverlener niet in staat zijn geweest om de bestaande back-up te controleren, dan had hij een nieuwe back-up moeten maken en deze moeten controleren.

De dienstverlener had zijn zorgplicht geschonden en was aansprakelijk voor de schade.

Een ICT dienstverlener moet er niet alleen voor zorgen dat de risico’s worden benoemd, maar dient de klant ook expliciet voor die risico’s te waarschuwen en deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Het is daarnaast aan te raden de aansprakelijkheid zoveel mogelijk uit te sluiten, maar het is onverstandig alleen daarop te vertrouwen. In sommige gevallen kan een dergelijke uitsluiting namelijk door een rechter als onredelijk worden aangemerkt.