De weg naar de kantonrechter na een voorzittersuitspraak van de huurcommissie

De weg naar de kantonrechter na een voorzittersuitspraak van de huurcommissie

De weg naar de kantonrechter na een voorzittersuitspraak van de huurcommissie

Als een huurder of verhuurder een verzoek indient bij de huurcommissie, kan dit verzoek in bepaalde gevallen worden afgedaan door de voorzitter. Tegen zo’n voorzittersuitspraak kan binnen drie weken verzet worden aangetekend bij de huurcommissie.

Pas na de verzetprocedure kan de huurder of verhuurder tegen het oordeel in beroep bij de kantonrechter. Althans, daar ging men van uit. De rechtbank Rotterdam vond dit wat omslachtig en stelde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

De Hoge Raad gaf in antwoord daarop aan dat een partij ervoor kan kiezen om zich na een voorzittersuitspraak rechtstreeks tot de kantonrechter te wenden. De verzetprocedure bij de huurcommissie kan dus worden overgeslagen.

De partij die ervoor kiest zich na een voorzittersuitspraak rechtstreeks tot de kantonrechter te wenden, kan dit doen binnen een termijn van acht weken.

Neem gerust contact op met een van onze huurrechtspecialisten bij nadere vragen.