Enquêterecht voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Enquêterecht voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Enquêterecht voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Bij een zorg- en kenniscentrum voor oudere doven was een conflict ontstaan tussen diverse interne organen. De Raad van Toezicht diende een enquêteverzoek in bij de Ondernemingskamer en verzocht daarbij schorsing van de bestuurder en benoeming van een tijdelijk bestuurder. De cliëntenraad en OR dienden een eigen enquêteverzoek in en verzochten juist schorsing van de voorzitter van de Raad van Toezicht en benoeming van een tijdelijk voorzitter. De bestuurder diende eveneens een enquêteverzoek in, min of meer gelijkluidend aan het verzoek van Cliëntenraad en OR.

Vervolgens meldde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich als belanghebbende. IGZ volgende de instelling al langere tijd. Nu deed zij een zelfstandig verzoek tot het houden van een enquête. Tevens verzocht zij om schorsing van zowel de voorzitter van de Raad van Toezicht als de bestuurder. De Ondernemingskamer besloot, zonder de schuldvraag te beantwoorden, de voorzitter van de Raad van Toezicht te vervangen en naast de bestuurder een tijdelijk bestuurder te zetten met beslissende stem. Verder beval zij een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken.

Interessant is het oordeel van de Ondernemingskamer over de positie van IGZ in het enquêterecht. IGZ wordt aangemerkt als belanghebbende, aangezien zij voldoende nauw betrokken is bij het onderwerp waar de enquêteverzoeken van de andere partijen betrekking op hebben. Bovendien heeft zij belang bij het verschijnen in de procedure.

De Ondernemingskamer oordeelt echter dat IGZ niet ontvankelijk is in haar zelfstandige verzoek tot het houden van een enquête. IGZ behoort volgens de Ondernemingskamer niet tot de kring van enquêtegerechtigden. Hiermee wordt een duidelijke piketpaal geslagen. Als een enquêtegerechtigde met betrekking tot een zorginstelling een enquêteverzoek indient, kan IGZ wel als belanghebbende een verweerschrift indienen en daarin een verzoek doen. Zij heeft echter geen zelfstandig enquêterecht.