Fusie tussen PostNL en Sandd 

Fusie tussen PostNL en Sandd

Fusie tussen PostNL en Sandd

 

PostNL, een bedrijf met 38.000 werknemers, is enige tijd geleden gefuseerd met Sandd, een bedrijf met 19.000 postbezorgers.

In de media verschenen nogal wat verwarrende berichten over de juridische positie van de Sandd-medewerkers. Zo werd door PostNL verteld dat er veel vacatures waren bij PostNL, maar dat een afvloeiingsregeling was getroffen voor mensen die bij Sandd werken en geen plek konden vinden bij PostNL. De NOS meldde dat de helft van de Sandd-medewerkers zijn baan zou verliezen. Naar aanleiding van deze berichten zetten wij de regels bij fusies en overnames op een rij.

behoud van rechten

In de Nederlandse wetgeving (ingegeven door Europese regelgeving) is vastgelegd dat bij fusies en overnames het zittende personeel van beide partijen wordt beschermd. De rechten en verplichtingen van de werknemers van de overgenomen partij gaan over op de verkrijger of de fusiepartner. De verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die Sandd met zijn medewerkers heeft afgesproken gaan dus één op één over op PostNL. Niets anders dan dat.

Het is opvallend dat de media aan dit belangrijke recht van werknemers zo weinig aandacht besteedt. Deze rechten gelden voor deze hele grote onderneming, maar ook voor kleine ondernemingen. Bij iedere bedrijfsovername moet dus heel goed worden gekeken naar de verplichtingen tegenover het personeel. Na de fusie of overname kunnen dan nieuwe afspraken worden gemaakt, maar dan moet de werknemer wel met die nieuwe afspraken instemmen. Als hij beroep doet op behoud van rechten dan zal de werkgever het daarmee moeten doen.