Geen verbouwing gehuurde zonder toestemming 

Geen verbouwing gehuurde zonder toestemming

Geen verbouwing gehuurde zonder toestemming

De wet schrijft voor dat de huurder het gehuurde niet mag wijzigen zonder toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om kleine veranderingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. In het huurcontract is doorgaans ook nog een verbod opgenomen. Toch gaat het regelmatig mis.

In een zaak die recent in kort geding aan de Limburgse kantonrechter is voorgelegd had de huurder het zo bont gemaakt, dat deze werd veroordeeld het gehuurde te ontruimen.

De gehuurde restaurantruimte was rigoureus verbouwd. De huurder had voor de verbouwing € 25.000,- geleend. De kantonrechter stelde vast dat op de begane grond vier kamers waren gecreëerd, die ieder waren voorzien van verwarming en sanitair. Ook was aannemelijk dat de cv- en de elektriciteitsinstallatie waren aangepast en dat er nieuwe aansluitingen waren gemaakt op het rioleringsstelsel. Tot slot bleek de oorspronkelijke vloer te zijn aangepast.

Volgens de kantonrechter was duidelijk dat deze veranderingen aan het gehuurde niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en dat de huurder dus vooraf toestemming had moeten vragen. Die toestemming was niet gevraagd, en dat werd de huurder tegengeworpen. Kennelijk was de huurder bovendien eerder ook al in de fout gegaan en betaalde hij de huur stelselmatig te laat. De kantonrechter gaf daarom de verhuurder gelijk, de huurder werd veroordeeld te vertrekken. 

Een verhuurder heeft met de regel dat de huurder niet zonder toestemming grondige verbouwingen mag uitvoeren een sterk middel in handen om te zorgen dat zijn eigendom niet beschadigt of slechter verhuurbaar wordt door verbouwingen door de huurder. Zonodig kunnen er forse maatregelen tegen de huurder worden genomen. De uitspraak van de rechtbank Limburg bevestigt dit nog eens.

De les voor de huurder is dat het raadzaam is om de verhuurder steeds om schriftelijke toestemming te vragen voor een verbouwing, zelfs wanneer deze beduidend kleiner is dan de rigoureuze verbouwing in onderhavige zaak. Weigert de verhuurder toestemming, dan kan de huurder de kantonrechter om vervangende machtiging vragen.

Voor meer informatie over huurovereenkomsten, verbouwingen aan het gehuurde of het afdwingen van ontruiming kunt u zich wenden tot onze advocaten huurrecht.