Het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers

Het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers

Het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers

Werkgevers mogen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens geen bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) van hun werknemers verwerken. Er is wel een aantal uitzonderingen op dit verbod. De werkgever mag bijvoorbeeld wel gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het recht op loonbetaling bij ziekte vast te stellen. De instantie die dit controleert, de Autoriteit Persoonsgegevens, legt in 2017 de focus op de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens. Controleer daarom uw bedrijfsprocessen, want dit kan hoge boetes voorkomen. Dat dit belangrijk is, blijkt uit het volgende.

Bij een ziekmelding door de werknemer is het de werkgever niet toegestaan om de werknemer te vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte. Bij een ziekmelding mag de werkgever echter wel de vermoedelijke duur van het verzuim vastleggen en de lopende afspraken en werkzaamheden.

In een recente zaak ging de ziekteregistratie bij een zorginstelling fout. In het verzuimsysteem van de zorginstelling werd bij ziekte van een werknemer de aandoening vermeld. Daarnaast werd zonder tussenkomst van een bedrijfsarts het ziektepercentage ingevuld. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde vast dat de zorginstelling ook de aard en de oorzaak van de ziekte registreerde en legde een last onder dwangsom op van € 5.000,-- per week. De zorginstelling moest binnen twee maanden haar werkwijze aanpassen. De zorginstelling vocht het besluit aan, maar ook de Voorzieningenrechter oordeelde dat de werkwijze van de werkgever in strijd was met de wet en liet het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens in stand.

Naar aanleiding van deze uitspraak en het feit dat de Autoriteit Persoonsgegevens voor het jaar 2017 heeft aangekondigd om de focus te leggen op de naleving van het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zult u kritisch naar uw beleid moeten kijken. Bij eventuele vragen over dit onderwerp, staan wij u graag te woord.