Huurbeëindiging onderbewindgestelde

Huurbeëindiging onderbewindgestelde

Huurbeëindiging onderbewindgestelde

Als een huurder van woonruimte onder bewind staat, heeft dit ook invloed op de relatie met zijn verhuurder.

Eén van de gevolgen is dat bij gerechtelijke procedures tegen de huurder niet de huurder, maar diens bewindvoerder moet worden opgeroepen voor de rechtbank. Daar blijft het niet bij. Uit een recent vonnis in kort geding van de rechtbank Limburg blijkt dat ook huurbeëindiging niet zomaar buiten de bewindvoerder om rechtsgeldig tot stand kan komen.

Wat speelde er? De verhuurder had de huurovereenkomst voor een woning opgezegd. De huurder had met de huuropzegging ingestemd en de woning al deels ontruimd. Op de einddatum van de huur verwijderde de verhuurder de laatste spullen van de huurder. Hoewel de verhuurder wist dat de huurder onder bewind was gesteld, was de bewindvoerder niet in de huuropzegging gekend.

De huurder stond op straat en kreeg spijt. Hij vorderde bij de rechtbank in kort geding (met goedkeuring van de bewindvoerder) dat hij de woning weer ter beschikking gesteld zou krijgen. De rechter gaf de huurder gelijk. De rechter stelde vast dat de huur slechts rechtsgeldig kon worden beëindigd met instemming van de bewindvoerder. Die instemming was er niet. Daarmee was de huurovereenkomst in stand gebleven en diende de verhuurder de huurder dus het volle huurgenot te bieden. De verhuurder werd veroordeeld om de huurder weer toe te laten tot de woning.

De rechter vond met name van belang dat de verhuurder op de hoogte was van het bewind en desondanks geen contact had opgenomen met de bewindvoerder. Dat de huurder zelf al was begonnen met ontruiming van het appartement maakte daarbij niet uit. De verhuurder had onrechtmatig gehandeld door zonder toestemming van de huurder het appartement te betreden en de ontruiming te voltooien.

Deze casus leert dat verhuurders van woonruimte erop bedacht dienen te zijn dat zowel voor het aangaan van een huurovereenkomst als de beëindiging daarvan toestemming van de bewindvoerder vereist is. De bewindvoerder is degene die de huurder in dit soort kwesties vertegenwoordigt.