Illegale software op privélaptop werknemer

Illegale software op privélaptop werknemer

Illegale software op privélaptop werknemer

Is een werkgever aansprakelijk voor het illegaal downloaden van software door een werknemer, waarbij de werknemer de software gebruikte voor zijn werkzaamheden? De rechtbank Rotterdam beantwoordde deze vraag eerder dit jaar bevestigend. Maar hoe zit het als de software staat op een privélaptop van de werknemer? Ook dan is de werkgever aansprakelijk, zo oordeelde de rechtbank Overijssel onlangs.

In deze zaak had een werknemer voor zijn werkzaamheden illegale software gedownload op zijn privélaptop. Siemens Industry Software, de eigenaar van de software, stelde de werkgever aansprakelijk. Uiteindelijk veroordeelde de rechtbank de werkgever tot betaling van een bedrag van bijna € 25.000,--. De rechter achtte de werkgever aansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW, de aansprakelijkheid van werkgever voor een fout van een ondergeschikte.

De werkgever voerde aan dat de werknemer zelf het initiatief had genomen voor het illegaal downloaden en dat de werknemer de software had gedownload op een privélaptop. Deze argumenten gaan niet op, omdat de werknemer de privélaptop ook gebruikte voor aan hem door de werkgever opgedragen werkzaamheden. Er is daardoor sprake van een functioneel verband tussen de opgedragen werkzaamheden en de foutieve gedragingen.

Opmerkelijk is dat zelfs een door de werkgever opgelegd schriftelijk verbod tot het downloaden van illegale software onvoldoende is om externe aansprakelijkheid af te wenden. Werkgevers moeten van de rechter dus gewoon voorkomen dat werknemers illegale software gebruiken. Lukt dat niet, dan dreigt aansprakelijkheid.