Informatieverstrekking bij het aangaan van een lening

Informatieverstrekking bij het aangaan van een lening

Informatieverstrekking bij het aangaan van een lening

Recentelijk wees het hof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest over de noodzaak om juiste informatie te verstrekken bij een kredietaanvraag. Het arrest had betrekking op een borgtocht, die door een bestuurder van een vennootschap werd verstrekt ten behoeve van diverse zakelijke leningen. De echtgenote van de bestuurder had niet meegetekend, wat soms reden kan zijn voor vernietiging van de borgtocht. Eén van de relevante voorwaarden voor vernietiging is dat de borgtocht niet is verstrekt ten behoeve van een normale bedrijfsuitoefening van de kredietnemer.

De echtgenote van de bestuurder stelde in rechte dat het krediet niet was verstrekt ten behoeve van normale bedrijfsuitoefening, maar dat het om een noodkrediet ging van een onderneming in zwaar weer. In eerdere uitspraken leidde dit inderdaad tot vernietiging van de borgtocht. In het onderhavige geval niet.

Het meest interessante uit het arrest is dat het hof daartoe overwoog dat de bank niet volledig was geïnformeerd. Bij de kredietaanvraag was allerlei informatie aangeleverd, maar deze informatie bleek niet dat de onderneming die het krediet aanvroeg in zwaar weer verkeerde. Het hof concludeerde daarom dat als een partij krediet aanvraagt en daarbij niet volledig inzicht geeft in de eigen financiële situatie, zij zich achteraf niet kan beroepen op informatie die zij niet aan de bank heeft verstrekt.