Intrekking arbeidsvoorwaarde, afschaffen en innemen leaseauto 

Intrekking arbeidsvoorwaarde, afschaffen en innemen leaseauto

Intrekking arbeidsvoorwaarde, afschaffen en innemen leaseauto

Mag een werkgever op basis van een eenzijdig wijzigingsbeding een leaseregeling intrekken? Hierover oordeelde het gerechtshof Amsterdam deze zomer in een zaak tussen de Rabobank en een aantal werknemers.

De Rabobank wilde de leaseregeling voor een deel van haar werknemers intrekken en deed een beroep op een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in artikel 7:613 BW. Zij deed daarbij een beroep op de noodzaak van kostenreductie, haar nieuwe organisatie van het leasebeleid, duurzaamheid en veranderende arbeidspatronen. De kantonrechter vond deze redenen niet zwaarwichtig in de zin van voornoemd wetsartikel en oordeelde dat de werkgever de werknemers niet kon dwingen om met de wijziging in te stemmen.

Het hof Amsterdam bevestigde de uitspraak van de kantonrechter en voegde toe dat ook de belangenafweging niet tot een ander oordeel kan leiden. De door de bank naar voren geschoven argumenten, waaronder de noodzaak om te komen tot vermindering van CO2-uitstoot, waren niet voldoende. Het belang van de werknemers bij voortzetting van het gebruik van de leaseauto was, alles overwegende, groter dan dat van de bank. Ook een beroep op redelijkheid en billijkheid slaagde niet.

De uitspraak onderstreept dat het aanpassen van een arbeidsvoorwaarde kritisch wordt getoetst. Dat geldt al helemaal als, zoals in dit geval, sprake is van een arbeidsvoorwaarde die ofwel specifiek is overeengekomen ofwel al zeer lange tijd geldt. Dit zou anders zijn geweest als de bank duidelijke maatwerkafspraken zou hebben gemaakt over het gebruik van een leaseauto. Denk als werkgever dus goed na over de formulering van secundaire arbeidsvoorwaarden en bouw vooraf de nodige flexibiliteit in.