Jaarrekening 2016 gepubliceerd?

Jaarrekening 2016 gepubliceerd?

Jaarrekening 2016 gepubliceerd?

Met ingang van 1 januari 2016 is de maximale termijn voor het publiceren van een jaarrekening verkort van dertien naar twaalf maanden. Dit betekent dat de uiterste datum van publicatie voor de jaarrekening over 2016 31 december 2017 was. Wordt een jaarrekening te laat gepubliceerd, dan kan dit leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders in geval van faillissement van de rechtspersoon. Er zijn disculpatiemogelijkheden, maar het is onverstandig om daar op te vertrouwen.

Een korte overschrijding van de termijn wordt doorgaans door de vingers gezien. Is de jaarrekening van uw vennootschap dus nog niet gepubliceerd, zorgt u er dan in ieder geval voor om dit alsnog binnen enkele dagen te doen. Als de jaarrekening nog niet is vastgesteld, is het verstandig om in ieder geval de opgemaakte jaarrekening te publiceren, met de aantekening dat deze niet is vastgesteld.

Overigens is de termijn van twaalf maanden niet de enige termijn waar bestuurders rekening mee dienen te houden. Op grond van de wet dient een bestuurder ook zorg te dragen voor vaststelling van de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. Deze termijn kan nog een keer worden verlengd met een periode van vijf maanden, zodat u moet zorgen dat de jaarrekening binnen tien maanden na afloop van het boekjaar is opgesteld. Vervolgens dient deze te worden vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering en binnen acht dagen na vaststelling te worden gepubliceerd. De termijn van twaalf maanden geldt voor het hele proces van vaststelling en publicatie. De binnen die periode geldende termijnen zijn echter ook relevant voor het voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders.