Kan een verhuurder het gehuurde op kosten van de huurder opruimen en schoonmaken?

Kan een verhuurder het gehuurde op kosten van de huurder opruimen en schoonmaken?

Kan een verhuurder het gehuurde op kosten van de huurder opruimen en schoonmaken?

Een huurder is op grond van de wet verplicht zich als goed huurder te gedragen. Daar hoort ook bij dat hij het gehuurde niet laat vervuilen. Wat kan een verhuurder doen als dit wel gebeurt? De rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda heeft zich daar recent over uitgelaten.

Tijdens een huisbezoek constateerde de verhuurder dat sprake was van ernstige vervuiling in het gehuurde. De woning stond vol met dozen en zakken, lag bezaaid met losse spullen en was ernstig vervuild. Er werden muizenkeutels aangetroffen en er hing een penetrante stank, ook lagen stapels papier in de woning. Omdat de huurder rookte was daardoor sprake van brandgevaar. De voor- en achtertuin waren niet goed onderhouden en lagen bezaaid met afval en andere voorwerpen.

De verhuurder maakte zich zorgen om de gezondheid en veiligheid van de huurder en omwonenden en vroeg de rechter machtiging tot het verrichten van de noodzakelijke opruim- en schoonmaakwerkzaamheden aan de woning en de tuin voor rekening en ten laste van de huurder.

De rechter oordeelde dat de huurder zich niet als goed huurder had gedragen en wees het verzoek van de verhuurder toe. De kantonrechter vond het wel te ver gaan om een blanco cheque af te geven. De verhuurder mocht daarom voor een bedrag van maximaal € 2.500,-- de woning en tuin laten opruimen en schoonmaken.

Heeft u onenigheid met uw verhuurder of huurder? Neem gerust contact met ons op.