Mag een makelaar aanvullende gegevens opvragen bij een aspirant-huurder? 

Mag een makelaar aanvullende gegevens opvragen bij een aspirant-huurder?

Mag een makelaar aanvullende gegevens opvragen bij een aspirant-huurder?

Al diverse malen kwam in het nieuws dat makelaars de wet overtreden met het eisen van aanvullende gegevens van onder andere geïnteresseerde huurders. Al voordat de bezichtiging plaatsvindt, eisen makelaars aanvullende privacygevoelige informatie van de aspirant-huurders. U kunt hierbij denken aan loonstroken, bankafschriften, uittreksels bevolkingsregister en werkgeversverklaringen. Deze gang van zaken is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Een makelaar mag de aanvullende gegevens alleen opvragen indien de geïnteresseerde huurder (waarschijnlijk) een huurovereenkomst gaat tekenen. Aan de hand van die gegevens kan de makelaar beoordelen of de huur kan worden betaald. In de fase daaraan voorafgaand mag de makelaar alleen naar de contactgegevens vragen (naam, telefoonnummer en e-mailadres). Ook indien de geïnteresseerde toestemming geeft voor de verwerking van de aanvullende (persoons)gegevens, handelt de makelaar nog steeds in strijd met de wet. Die toestemming is namelijk niet vrijelijk gegeven.

Pas als een aspirant-huurder een huurovereenkomst gaat tekenen, mag de makelaar dus informatie over het inkomen (salarisstrook), een verhuurdersverklaring en gegevens over de burgerlijke staat opvragen. De makelaar mag echter niet vragen naar het burgerservicenummer. Alleen in bijzondere situaties mag de makelaar vragen naar het vermogen en de schulden van de aspirant-huurder.

Indien een makelaar zich niet houdt aan de privacywetgeving, staat het de betrokkene vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te stappen.