Matiging van contractuele boetes 

Matiging van contractuele boetes

Matiging van contractuele boetes

Als een partij op grond van een contractueel boetebeding een boete verbeurt, kan deze partij de rechter vragen de boete te matigen. In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld over de maatstaf voor matiging van een dergelijke boete.

Tussen een uitzendbureau en een payrollorganisatie was een boetebeding overeengekomen, op grond waarvan het uitzendbureau een boete verschuldigd was geworden van in totaal circa € 1,2 miljoen. Het Hof had de boete gematigd tot circa
€ 21.000,--. Het payrollbedrijf ging in cassatie bij de Hoge Raad. In eerdere jurisprudentie had de Hoge Raad namelijk uitgemaakt dat de mogelijkheid van matiging van contractueel verbeurde boetes zeer terughoudend dient te worden toegepast. De boete dient als prikkel tot nakoming en als vooraf gefixeerde schadevergoeding. Daarbij past niet dat de boete achteraf lichtvaardig wordt gematigd.

De Hoge Raad oordeelde dat het Hof terecht de boete had gematigd. De reden voor het Hof voor het matigen was dat (a) het payrollbedrijf de overeenkomst en het boetebeding had opgesteld, (b) de verbeurde boetes buitensporig hoog waren in verhouding tot de daadwerkelijk geleden schade, (c) de overtredingen door het uitzendbureau slechts incidenten betroffen aan het begin van de contractsperiode en (d) dat de bedoeling van het boetebeding was om het payrollbedrijf te beschermen tegen concurrentie en dat de beboete handelingen niet tot verlies van klanten hadden geleid. De Hoge Raad meende dat het Hof hiermee overeenkomstig de geldende maatstaf had geoordeeld en liet het arrest van het Hof in stand.

Ondanks de terughoudendheid die op grond van de jurisprudentie geldt bij het matigen van boetes, blijft het dus mogelijk dat boetes door de rechter aanzienlijk worden gematigd. Daarbij zijn diverse omstandigheden van belang, waaronder de vraag wie het boetebeding heeft opgesteld en of er grote discrepantie bestaat tussen de geleden schade en het bedrag van de verbeurde boetes.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met één van onze advocaten Ondernemingsrecht.