Nieuw ROZ-model Verhuur Woonruimte 2017

Nieuw ROZ-model Verhuur Woonruimte 2017

Nieuw ROZ-model Verhuur Woonruimte 2017

De Raad voor Onroerende Zaken heeft op 18 april 2017 een nieuwe modelhuurovereenkomst voor woonruimte gepubliceerd. Het oude model dateerde al van 2003. De vastgoedpraktijk had behoefte aan een update, gelet op onder meer de in 2016 flink gewijzigde wetgeving voor verhuur van woonruimte (zie ons eerdere nieuwsbericht hierover) en rechtspraak over nietige boeteclausules in overeenkomsten met consumenten.

De nieuwe modelhuurovereenkomst en de bijbehorende algemene bepalingen zijn te downloaden van de website van de ROZ.

De wettelijke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte zijn verruimd. Het nieuwe ROZ-model is daarop aangepast. De nieuwe standaard huurovereenkomst biedt huurder en verhuurder de keuze uit verhuur voor onbepaalde tijd (met alle huurbescherming die daarbij hoort), verhuur met een minimale huurperiode (in meerdere varianten), dan wel tijdelijke verhuur voor een periode van maximaal twee, respectievelijk vijf jaar (conform de nieuwe wettelijke regeling).

Verder is in de nieuwe ROZ-huurovereenkomst voor woonruimte een nieuwe, uitgebreide boetebepaling opgenomen. De verhuurder heeft met het nieuwe huurcontract meer contractuele middelen om op te treden tegen overlast, hennepteelt en illegale onderverhuur. Tevens zijn de mogelijkheden voor onderverhuur via Airbnb aan banden gelegd.

De nieuwe standaard huurovereenkomst biedt verhuurders en huurders een goede basis om alle rechten en plichten rondom de verhuur van een woning duidelijk te regelen. Let wel op: het standaardcontract aanpassen aan de wensen van een huurder en een verhuurder in een specifieke situatie blijft maatwerk. Het is raadzaam daarvoor advies in te winnen bij een huurrechtspecialist.

Wanneer u vragen heeft over het ROZ-model of andere kwesties met betrekking tot huurrecht, neemt u dan gerust contact op met één van onze advocaten vastgoedrecht.