Nieuwe beleidsregels over het verwerken van persoonsgegevens zieke werknemers

Nieuwe beleidsregels over het verwerken van persoonsgegevens zieke werknemers

Nieuwe beleidsregels over het verwerken van persoonsgegevens zieke werknemers

Begin 2016 is er door de Autoriteit Persoonsgegevens een nieuwe beleidsregel gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens van zieke werknemers. Tegelijkertijd is er een nieuw boetesysteem ingevoerd. Schending van privacyregels ten aanzien van (zieke) werknemers wordt met hoge boetes bedreigd. Het is dus zaak voor werkgevers om hun dossiers strikt op orde te hebben.

Als een werknemer zich ziek meldt dan mag de werkgever bijvoorbeeld niet vragen naar de aard of oorzaak van de ziekte. Hij mag slechts de volgende informatie vragen en in de administratie opnemen:

-           telefoonnummer en verpleegadres
-           de vermoedelijke duur van het verzuim
-           de lopende afspraken en werkzaamheden
-           of de werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de ziektewet valt (maar niet welk vangnet)
-           of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
-           of sprake is van een verkeersongeval waarbij misschien een derde betrokken is, dit in verband met het eventueel door de werkgever nemen van regres.

Ook al geeft de werknemer uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van meer gegevens, het is niet toegestaan. Het is dus zaak om de nieuwe beleidsregels goed te bestuderen en het bedrijfsproces daar op aan te passen. Dit kan hoge boetes voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met onze advocaat arbeidsrecht