Nieuwe Wetgeving VvE’s

Nieuwe Wetgeving VvE’s

Nieuwe Wetgeving VvE’s

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

Op grond hiervan is iedere VvE voortaan verplicht om jaarlijks een bedrag te reserveren voor het groot onderhoud aan het gebouw dat zij beheert of in eigendom heeft.

De hoogte van deze reservering dient te worden gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Als er geen MJOP is, dient de VvE jaarlijks minimaal 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw apart te zetten. De herbouwwaarde van een gebouw staat doorgaans op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.

Verder maakt de nieuwe wet het mogelijk dat de VvE een lening afsluit voor groot onderhoud en voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan het gebouw. De individuele appartementseigenaars zijn dan alleen aansprakelijk voor hun ‘eigen’ aandeel in die lening. Verkoopt een eigenaar zijn appartement, dan dient de eigenaar van de schuld melding te maken bij de notaris. De schuld en de aansprakelijkheid gaan mee over naar de nieuwe appartementseigenaar.