Nieuwe wijzigingen arbeidsrecht?

Nieuwe wijzigingen arbeidsrecht?

Nieuwe wijzigingen arbeidsrecht?

De SER heeft ten behoeve van een nieuw kabinet een ontwerpadvies gepubliceerd met betrekking tot het arbeidsrecht.

Eén van de adviezen is om tijdelijke contracten te ‘doorbreken’ zodat personeel zoveel mogelijk in vaste dienst komt. Dit zou worden bereikt door de onderbrekingstermijn voor tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever te laten vervallen. Verder zou het nul-urencontract worden afgeschaft en krijgen uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste krachten.

Een ander advies is om werkgever en werknemer de mogelijkheid te geven om met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar te nemen waarbij voor de werknemer wordt gezocht naar een andere werkgever. Slaagt dat, dan is de werkgever niet verplicht om de transitievergoeding te betalen.

Dit laatste advies klinkt goed, maar roept vragen op. De verplichting om de transitievergoeding te betalen (op basis van het volledige arbeidsverleden) zou in dit voorstel bij de opvolgend werkgever komen te liggen en die zal dat niet zonder voorwaarden accepteren. De aanpak geeft de werknemer ook niet een prikkel om mee te werken. De werknemer zou immers geen transitievergoeding ontvangen.

Het stimuleren van werknemers om van werk naar werk te gaan is op zichzelf een goed idee, maar het voorstel behoeft nog wat aanscherping.

Hoewel de SER gezaghebbend is, blijft het een advies. Het blijft afwachten of een nieuw kabinet het advies geheel of gedeeltelijk overneemt.