Ontslagvergoeding ook voor gepensioneerden

Ontslagvergoeding ook voor gepensioneerden

Ontslagvergoeding ook voor gepensioneerden

Uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat een wettelijke uitsluiting van een ontslagvergoeding voor gepensioneerden in strijd is met Europees recht. Nederlanders die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en om die reden uit dienst gaan kunnen dus aanspraak maken op de transitievergoeding.

De uitspraak is gedaan in een Deense zaak, maar de uitspraak heeft gezien de bewoordingen direct invloed op de praktijk van de transitievergoeding in Nederland. In de Nederlandse wet is opgenomen dat de transitievergoeding niet verschuldigd is indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.Voorafgaand aan de invoering van de wet hebben deskundigen de regering al gewezen op de strijdigheid van die bepaling met Europees recht. De bezwaren werden door de regering van de hand gewezen. Op grond van het door het Hof gewezen arrest in deze zaak (Dansk Industri) is de uitsluiting in strijd met het Europese algemene verbod van discriminatie op grond van leeftijd en dat geldt ook als het om werknemers gaat die een lagere pensioenleeftijd hebben dan het moment waarop hun AOW ingaat. Voor pensioengerechtigden dus een belangrijke steun in de rug waar het gaat om de toekenning van de transitievergoeding. Voor werkgevers weer een extra aspect van de WWZ om rekening mee te houden.

Hebt u vragen over transitievergoeding? Onze advocaat arbeidsrecht staat u graag te woord.