Opnemen van telefoongesprekken of andere gesprekken 

Opnemen van telefoongesprekken of andere gesprekken

Opnemen van telefoongesprekken of andere gesprekken

Het komt steeds vaker voor dat gesprekken of telefoongesprekken tussen werkgever en werknemer worden opgenomen. Dat kan eenvoudig worden gedaan met behulp van mobiele telefoons. Het voelt niet goed, maar dit soort bewijs kan in civiele zaken wel worden gebruikt.

De jurisprudentie van de Hoge Raad luidt sinds 2014 dat onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken alleen buiten beschouwing moet blijven als de (bijzondere) omstandigheden daar aanleiding toe geven. Het belang van de waarheidsvinding weegt doorgaans zwaarder dan de manier waarop het bewijs is verkregen. Het kan dus verstandig zijn om alert te zijn op de mogelijkheid dat een werknemer in bepaalde situaties gesprekken opneemt.

Als een werknemer gesprekken afluistert en/of opneemt waar hij zelf niet bij aanwezig is, wordt dat overigens wél als een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers aan dat gesprek aangemerkt. Dit volgt bijvoorbeeld uit een beslissing van het hof ’s-Hertogenbosch uit 2016.