Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder bij arbeidsongeval

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder bij arbeidsongeval

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder bij arbeidsongeval

Onlangs heeft het gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan in een zaak over persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder bij een arbeidsongeval. Een medewerker van een dakdekkersbedrijf was dodelijk ten val gekomen. De erfgenamen spraken het bedrijf aan tot vergoeding van de door hen geleden schade, maar het bedrijf was inmiddels failliet verklaard. Kort voor het faillissement was de verzekeringspremie niet betaald, waardoor de verzekeraar geen dekking meer gaf voor de gevolgen van ongelukken. De erven stonden daardoor met lege handen.

De erfgenamen spraken de directeur-bestuurder van het bedrijf aan. Het hof oordeelde dat de bestuurder persoonlijk onrechtmatig had gehandeld door de verzekering van het bedrijf niet in stand te houden en hield hem daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.

Het hof vond dat de directeur-bestuurder persoonlijk aansprakelijk was omdat een dakdekkersbedrijf een onderneming is die grote risico’s voor het personeel met zich mee brengt. Met name dat punt was voor het hof reden om de directeur-bestuurder voor de gevolgen aansprakelijk te houden.

De hoofdregel is en blijft dat een vennootschap die als werkgever optreedt als enige tot betaling van schadevergoeding kan worden aangesproken. De bestuurder van de vennootschap dient zijn taak echter wel zorgvuldig te vervullen. Doet hij dat niet, dan ontstaat het risico op persoonlijke aansprakelijkheid.