Recht op een transitievergoeding bij het weigeren van een passende functie bij een reorganisatie

Recht op een transitievergoeding bij het weigeren van een passende functie bij een reorganisatie

Recht op een transitievergoeding bij het weigeren van een passende functie bij een reorganisatie

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding ex. artikel 7:673 BW als de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd.

Maar hoe zit het met de transitievergoeding wanneer sprake is van een reorganisatie en een werknemer een aangeboden passende functie weigert? Heeft de werknemer dan nog recht op een transitievergoeding? Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft zich hier recent weer over uitgelaten.

Bij een reorganisatie verdween onder andere de functie van de werknemer in kwestie. Hij kreeg echter een aantal andere functies aangeboden. De werknemer onderbouwde waarom hij geen van de functies passend vond en weigerde deze te aanvaarden. De werkgever zegde de arbeidsovereenkomst op en weigerde een transitievergoeding te betalen. Door het weigeren van de passende functies had de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld, aldus de werkgever. Zowel de rechtbank als het hof oordeelde dat de werknemer niet ernstig verwijtbaar had gehandeld en wel degelijk recht had op een transitievergoeding.

Het hof overwoog dat de werknemer zijn baan had verloren door omstandigheden waar hij niet om had gevraagd en die derhalve niet voor zijn risico dienden te komen. Daarnaast hadden de werknemer en werkgever diverse gesprekken gevoerd over de vraag of de aangeboden functies passend waren. De werkgever en het UWV vonden de functies passend, maar de werknemer was het daar niet mee eens en had dit ook onderbouwd. De werknemer had dus niet zonder enig argument of zonder enig debat de nieuwe functies geweigerd.

In 2021 oordeelde hetzelfde hof dat een weigerachtige houding van een werknemer in het kader van een herplaatsing wel ernstig verwijtbaar was. In die zaak had de werknemer echter onvoldoende onderbouwd waarom zij de aangeboden functie weigerde. Het hof overwoog dat de werknemer op constructieve wijze had moeten overleggen met de werkgever. Nu de werknemer zonder gegronde redenen de aangeboden functie weigerde, handelde zij ernstig verwijtbaar en werd de arbeidsovereenkomst ontbonden zonder toekenning van de transitievergoeding.

De opstelling van een werknemer bij het aanbieden van een nieuwe passende functie lijkt dus een belangrijke rol te spelen bij het al dan niet toekennen van een transitievergoeding. Als een werknemer een functie weigert, dan dient hij dit wel voldoende te onderbouwen.

Heeft u vragen over reorganisaties, de herplaatsingsplicht, de toekenning van de transitievergoeding en alles wat erbij komt kijken? Bel gerust!