Rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens internetten onder werktijd 

Rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens internetten onder werktijd

Rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens internetten onder werktijd

Onlangs heeft de kantonrechter te Amsterdam geoordeeld dat internetten tijdens werktijd een grond kan opleveren voor ontslag op staande voet. Wat was er in deze zaak aan de hand?

De werkneemster in kwestie was voor onbepaalde tijd in dienst bij een kledingwinkel. De werkgever deelde in oktober 2016 door middel van een memo mee dat het de werknemers verboden was om tijdens werktijd gebruik te maken van apparaten die toegang hebben tot internet. In december 2016 ontving de werkneemster een schriftelijke waarschuwing voor het te laat komen op haar werk, gebruik van de privételefoon tijdens werktijd en het achterhouden van artikelen uit de winkelvoorraad. In februari 2017 verscheen de werkneemster te laat op het werk en ontving een laatste waarschuwing. Twee maanden later werd de werkneemster betrapt toen zij tijdens werktijd via de kassa op internet bezig was. Na onderzoek bleek dat de werkneemster ruim een half uur via de kassa op internet allerlei websites had bezocht. De werkgever ontsloeg werkneemster op staande voet.

De kantonrechter stelde vast dat de werkgever een duidelijke memo had opgesteld met betrekking tot het gebruik van internet onder werktijd. De werkneemster kende dit en was diverse malen gewaarschuwd. De kantonrechter oordeelde dat de werkneemster een gewaarschuwd mens was. Het ontslag op staande voet was onder de gegeven omstandigheden dan ook gerechtvaardigd. De belangen van de werkgever bij het handhaven van redelijke en duidelijke regels wegen zwaar.

Onder bepaalde omstandigheden is ontslag op staande voet wegens internetten tijdens werktijd gerechtvaardigd. Deze uitspraak laat zien dat een duidelijk protocol essentieel is en dat de werkgever het protocol ook consequent behoort te handhaven. De werknemer heeft een zeker recht op privacy op de werkplek, maar dat betekent niet dat internetten op het werk steeds geoorloofd is. Een enkele keer internetten op de werkvloer zal niet meteen kunnen leiden tot een ontslag op staande voet, maar gaat veel werktijd verloren door internetten, whatsappen, etc. en is de werknemer gewaarschuwd, dan komt de werknemer in de gevarenzone.