Rente-opslag in zakelijke kredietovereenkomsten 

Rente-opslag in zakelijke kredietovereenkomsten

Rente-opslag in zakelijke kredietovereenkomsten

Ook bedrijven kunnen soms met succes een eenzijdig door de bank opgelegde rente-opslag aanvallen. Zo blijkt uit een recent arrest van het hof Amsterdam.

ING Bank legde een aantal zakelijke kredietnemers een eenzijdige verhoging van rente-opslag op. Zij beriep zich daarbij op haar standaarddocumentatie. De documentatie was volgens de klanten echter niet voldoende duidelijk en bevatte geen helder en transparant beding op grond waarvan de eenzijdige opslag inderdaad was toegestaan.

De bank probeerde haar standpunt te onderbouwen door te verwijzen naar de tekst van de hele overeenkomst, waar indirect uit zou moeten blijken dat partijen wel degelijk de bedoeling hadden zo’n beding overeen te komen. Het hof ging daar niet in mee. De bank heeft de overeenkomsten opgesteld en uit de overeenkomst blijkt onvoldoende dat ING Bank zich ongeclausuleerd het recht wenst voor te behouden om eenzijdig de rente-opslag te verhogen, aldus het hof. Kortom, van een bank mag worden verwacht dat zij klare wijn schenkt. Doet zij dat niet, dan komt de daardoor ontstane onduidelijkheid voor haar rekening.