Schriftelijkheidsvereiste

Schriftelijkheidsvereiste

Schriftelijkheidsvereiste

Als een consument een woning koopt, geldt het zogenaamde schriftelijkheidsvereiste. Dat betekent dat de koopovereenkomst alleen schriftelijk kan worden gesloten. Vanaf het moment waarop de schriftelijke koopovereenkomst aan de koper ter hand wordt gesteld, gaat een termijn van drie dagen lopen. Binnen deze drie dagen kan de consument-koper zonder opgave van reden ontbinden.

Lange tijd was onduidelijk of het schriftelijkheidsvereiste ook geldt voor een consument die een bouwkavel koopt, waar hij/zij vervolgens een woning op laat bouwen. Bij arrest van 15 december 2023 gaf de Hoge Raad duidelijkheid. Het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd van 3 dagen gelden uitsluitend voor woningen en dus niet voor bouwkavels. Voor particuliere kopers van een bouwkavel belangrijk om te weten!