Seminar zorgsector 8 december 2016

Seminar zorgsector 8 december 2016

Seminar zorgsector 8 december 2016

Op donderdag 8 december 2016 vond al weer het achtste juridische actualiteitenseminar van Van Boven advocaten plaats. Dit keer werden bestuurders en toezichthouders van meerdere Zeeuwse zorginstellingen en woningcorporaties bijgepraat over voor hen relevante juridische ontwikkelingen.

Pieter van Namen besprak juridische problematiek die speelt bij de verhuur van zorgvastgoed, woonzorgarrangementen en de samenwerking tussen zorginstellingen en woningcorporaties.

Folkert Hiemstra sprak over corporate governance voor zorginstellingen, met bijzondere aandacht voor de nieuwe Zorgbrede Governance Code en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

De presentatie werd goed ontvangen en vormde aanleiding voor een interessante discussie die werd voortgezet tijdens de borrel na afloop.

U kunt hier de gegeven presentatie raadplegen.

Hebt u vragen over één van bovenstaande onderwerpen, neemt u dan gerust contact op.