Slapend dienstverband na twee jaar ziekte, geen transitievergoeding

Slapend dienstverband na twee jaar ziekte, geen transitievergoeding

Slapend dienstverband na twee jaar ziekte, geen transitievergoeding

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is en geen loondoorbetalingsverplichting wordt opgelegd, dan stopt de verplichting van de werkgever om loon te betalen. Daarmee eindigt het dienstverband niet, maar ontstaat een slapend dienstverband. De vraag is gerezen of de werkgever verplicht is om vervolgens de overeenkomst te beëindigen en een transitievergoeding te betalen. Volgens het Hof Arnhem Leeuwarden is die verplichting er niet.

In een recent spelende zaak had de werknemer de rechter gevraagd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van de transitievergoeding. Het weigeren van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de transitievergoeding te betalen leverde volgens de werknemer een ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever op. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst wel, maar wees de vergoeding af. In hoger beroep is dit oordeel bevestigd. De belangrijkste vraag is of de werkgever of werknemer het initiatief voor de beëindiging heeft genomen.  Het Hof spreekt uit dat niet kan worden gezegd dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de kant van de werkgever als die na afloop van de loondoorbetalingsplicht geen maatregelen neemt om te komen tot formele beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een verplichting van de werkgever om meteen na ommekomst van de loondoorbetalingstermijn tot ontslag over te gaan bestaat niet, aldus het Hof. Als de werkgever dat niet doet, wordt in beginsel ook geen transitievergoeding verschuldigd.

Hebt u vragen? Neemt u gerust contact op met onze advocaat arbeidsrecht