Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Na afloop van twee jaar eindigt in de regel de verplichting van de werkgever om het loon tijdens ziekte door te betalen. Als een werknemer de arbeidsovereenkomst vervolgens opzegt, dan moet dat duidelijk en ondubbelzinnig gebeuren. Geldt dat ook voor de werkgever?

In een zaak die werd beoordeeld door het gerechtshof Amsterdam liet een werkgever de werknemer per brief weten dat de periode van twee jaar was verstreken en dat daarmee de arbeidsovereenkomst eindigde. De werknemer merkte dit aan als een ontslag zonder het in acht nemen van de opzegtermijn. De werkgever verdedigde zich met de stelling dat de brief niet als een opzegging was bedoeld. Volgens het hof hield deze stelling geen stand. Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt dan moet dat duidelijk en ondubbelzinnig gebeuren, maar die regel geldt niet voor een werkgever. De brief werd aangemerkt als opzeggingsbrief.

Na afloop van de loondoorbetalingsverplichting blijft de arbeidsovereenkomst in beginsel wel bestaan. Het is verstandig om na te denken over de te nemen stappen na afloop van die periode, kiezen voor het slapende dienstverband of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Wil de werkgever dat de arbeidsovereenkomst eindigt en zegt hij op, dan is hij de transitievergoeding verschuldigd. Als de werkgever niet verstrikt wil raken in een discussie over de transitievergoeding, dan moet de werkgever zich beperken tot de constatering dat de loondoorbetalingsverplichting eindigt.