Valt een verzoek tot afgifte van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd onder de Wet Flexibel Werken?

Valt een verzoek tot afgifte van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd onder de Wet Flexibel Werken?

Valt een verzoek tot afgifte van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd onder de Wet Flexibel Werken?

De Wet Flexibel Werken biedt werknemers sinds 1 augustus 2022 de mogelijkheid om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen als zij ten minste 26 weken in dienst zijn bij hun werkgever.

Een werkgever met minder dan tien werknemers moet binnen drie maanden schriftelijk reageren op zo’n verzoek. Werkgevers met tien of meer werknemers zijn verplicht binnen een maand te reageren. Indien een werkgever nalaat tijdig en gemotiveerd te reageren op een verzoek van een werknemer, dan wordt het verzoek geacht te zijn geaccepteerd.

De vraag is of een verzoek op grond van de Wet Flexibel Werken ook kan inhouden dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierover oordeelde de kantonrechter te Limburg recentelijk.

Wat was er aan de hand?

De werknemer in kwestie had de werkgever gevraagd om afgifte van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werkgever deelde de werknemer mede dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd en dacht dat daarmee de kous af was. De kantonrechter dacht hier anders over.

Omdat de werkgever had nagelaten expliciet te reageren op het verzoek van de werknemer tot afgifte van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, werd de arbeidsovereenkomst geacht te zijn omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor de werkgever liep het overigens met een sisser af. De arbeidsovereenkomst met de werknemer was als gevolg van de mededeling van de werkgever beëindigd en de werknemer had nagelaten tegen het ten onrechte gegeven ontslag op te komen binnen de daarvoor gestelde termijn van twee maanden. De opzegging van de arbeidsovereenkomst kon daardoor niet meer worden aangetast.

Of de ruime uitleg van de kantonrechter ook door de gerechtshoven en de Hoge Raad zal worden gevolgd is onduidelijk. De uitspraak van de kantonrechter is echter deugdelijk gemotiveerd. Voor werkgevers is het dus aan te raden om scherp te zijn op het soort verzoeken dat leidde tot deze uitspraak.

Heeft u vragen over de Wet Flexibel Werken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.