Vastgoedeigenaar belanghebbende bij ruimtelijke ontwikkeling? 

Vastgoedeigenaar belanghebbende bij ruimtelijke ontwikkeling?

Vastgoedeigenaar belanghebbende bij ruimtelijke ontwikkeling?

Voor de eigenaar van winkelvastgoed heeft een aantrekkelijk detailhandelsaanbod vaak een positief effect op de verhuurbaarheid van zijn vastgoed. Dat kan anders worden als zich op korte afstand een concurrent vestigt. Een vastgoedeigenaar kan tegen die voorziene ontwikkeling alleen opkomen indien hij belanghebbende is bij het benodigde ruimtelijke besluit. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State merkt de eigenaar niet altijd als belanghebbende aan. Wanneer wel? 

Als de ruimtelijke ontwikkeling zich voordoet binnen het verzorgingsgebied en marktsegment als dat van de vastgoedeigenaar wordt belanghebbendheid doorgaans aangenomen. De omvang van het verzorgingsgebied en bepaling van het marktsegement verschillen echter per geval. Die omvang wordt bepaald door het type bedrijvigheid, de omgeving en de omvang van de voorziene ontwikkeling. Specifieke vormen van bedrijvigheid, zoals een outletcentrum, kunnen een verzorgingsgebied hebben met een straal van 100 km. Bij reguliere vormen van detailhandel, zoals een supermarkt of bakker wordt vaak een straal van slechts 400 meter aangehouden. Het verzorgingsgebied zal in een landelijke omgeving doorgaans groter zijn dan in een stedelijke omgeving.

Uit de rechtspraak blijkt verder dat een eigenaar minder snel als belanghebbende wordt aangemerkt indien het vastgoed niet verhuurd is en daar ook geen concreet zicht op bestaat. Ook indien het pand multifunctioneel bruikbaar is, wordt een belang minder snel aangenomen. De kans op concurrentieschade is immers kleiner indien het pand aantrekkelijk is voor huurders uit meerdere marktsegmenten.

Uiteraard zijn dit algemene richtsnoeren. Het oordeel van de Afdeling hang vaak af van de specifieke omstandigheden van het geval. Onze advocaten vastgoedrecht adviseren u graag over uw kansen en mogelijkheden.