Verbod op onredelijk lange betaaltermijnen 

Verbod op onredelijk lange betaaltermijnen

Verbod op onredelijk lange betaaltermijnen

Per 1 juli 2017 geldt in Nederland een nieuwe wettelijke regeling inzake betalingstermijnen. Op grond van deze wet mogen zogenaamde grote ondernemingen geen betalingstermijnen overeenkomen met kleine ondernemingen of zelfstandigen. Op grond van de nieuwe regels wordt een betalingstermijn van langer dan 60 dagen automatisch omgezet in een termijn van 30 dagen. Wordt na die termijn van 30 dagen betaald, dan wordt de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd. Deze rente bedraagt op dit moment 8%.

De vraag of een schuldeiser of schuldenaar een grote of kleine onderneming is, wordt beantwoord aan de hand van de criteria voor publicatie van een beperkte balans en winst- en verliesrekeningen (vrijstelling middelgrote vennootschappen). Daarbij gelden op dit moment drie vereisten. Wordt gedurende twee jaar aan twee van de drie vereisten voldaan, dan wordt een onderneming als kleine onderneming aangemerkt. In andere gevallen wordt een onderneming als grote onderneming aangemerkt. De criteria zijn de volgende:

  • de waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 20 miljoen,
  • de netto omzet bedraagt niet meer dan € 40 miljoen,
  • het gemiddeld aantal werknemers bedraagt minder dan 250.

De nieuwe regels gelden voor alle overeenkomsten die vanaf 1 juli 2017 worden gesloten. Voor reeds bestaande overeenkomsten zullen de regels per 1 juli 2018 ingaan. Voor grote ondernemingen is het dus van belang dat zij hun overeenkomsten voor 1 juli 2018 aanpassen.