Verduurzaming huurwoningen goedkoper door beslissing Hoge Raad?

Verduurzaming huurwoningen goedkoper door beslissing Hoge Raad?

Verduurzaming huurwoningen goedkoper door beslissing Hoge Raad?

De Nederlandse woningvoorraad veroudert. Ook is verduurzaming nodig vanwege de energietransitie. Veel verhuurders, in het bijzonder woningcorporaties, laten daarom de komende jaren renovatiewerkzaamheden aan hun woningen uitvoeren.

Een renovatie is gericht op verbetering van het gehuurde en het huurgenot. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van isolatie, dubbel glas, nieuwe verwarmingsinstallaties of andere voorzieningen.

Soms zijn renovatiewerkzaamheden zo ingrijpend, dat het noodzakelijk is dat de huurder zijn woning tijdelijk moet verlaten. Op grond van de wet heeft de huurder dan recht op een forfaitaire verhuiskostenvergoeding van € 6.505,-- (2022), bedoeld voor de door huurder te maken kosten voor verhuizing van inboedel, vloerbedekking, schilderwerk, aansluiten van energie en water, etc. Bij grote renovatieprojecten worden vaak hele stadswijken aangepakt. De verhuiskosten vormen dan een flink deel van het renovatiebudget.

Maar wat als de huurder de verhuiskosten niet werkelijk hoeft te maken, omdat hij niet ‘echt’ verhuist? Woningcorporaties stellen bijvoorbeeld regelmatig compleet ingerichte wisselwoningen ter beschikking, waarin huurders dan tijdelijk kunnen verblijven. De huurder hoeft bij wijze van spreken alleen een logeertas met kleren mee te nemen en maakt geen verhuiskosten. Heeft hij desondanks recht op de wettelijke vergoeding?

Deze vraag is in de loop van de tijd door diverse rechters wisselend beantwoord. Recent gaf de Hoge Raad duidelijkheid (link): de huurder die vanwege een renovatie zijn woning moet verlaten en van de verhuurder een volledig ingerichte wisselwoning krijgt aangeboden heeft geen recht op de wettelijke verhuiskostenvergoeding. De verhuurder dient alleen de kosten te vergoeden die de huurder vanwege het verblijf in de wisselwoning daadwerkelijk heeft moeten maken.

Hiermee schept de Hoge Raad duidelijkheid. Verhuurders hebben nu beter inzicht in de kosten. Renovatie- en verduurzamingsprojecten worden waarschijnlijk goedkoper.

Hebt u vragen over huurovereenkomsten, renovaties en verduurzamingskwesties? Onze advocaten huurrecht staan u graag te woord.