Vergoeding van € 200.000,-- voor journalist

Vergoeding van € 200.000,-- voor journalist

Vergoeding van € 200.000,-- voor journalist

De kantonrechter te Utrecht kende recentelijk een billijke vergoeding (inclusief de transitievergoeding) van €200.000,-- toe aan een journalist van de VPRO. Daarmee is dit een van de hoogste vergoedingen die door een rechter is toegekend in het kader van de transitievergoeding en billijke vergoeding.

Opmerkelijk is met name het volgende. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat ook de immateriële schade van een werknemer deel kan uitmaken van het bedrag van de billijke vergoeding. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft daarover op 24 juli 2017 geoordeeld dat er voor de toekenning van immateriële schadevergoeding niet alleen moet vaststaan dat er sprake is van leed, maar dat sprake moet zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Op die grond wees de kantonrechter de claim tot vergoeding van immateriële schade van de journalist af.

Toch wees hij wél een immateriële vergoeding toe. De rechter achtte dit gerechtvaardigd vanwege het ernstig verwijtbare handelen van de werkgever die in de concrete en individuele omstandigheden van het geval recht moesten doen aan de gevolgen van de beëindiging. De kantonrechter stelde het bedrag op €10.000,-- netto. Er lijkt dus een nieuwe variant in de vergoedingen zijn intrede te doen.