Verhuurmakelaar aansprakelijk wegens nalaten controle van huurder?  

Verhuurmakelaar aansprakelijk wegens nalaten controle van huurder?

Verhuurmakelaar aansprakelijk wegens nalaten controle van huurder?

Bij de verhuur van bedrijfsruimte en woningen schakelen veel eigenaren een verhuurmakelaar in. De makelaar biedt het pand aan op de markt en is vaak betrokken bij de selectie van en onderhandelingen met de potentiële huurders en de totstandkoming van het huurcontract.

Zoals wij eerder al schreven moeten eigenaars op grond van een zorgplicht toezicht houden hun eigendom. In dat kader dient voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst zowel op de persoon van de huurder als diens financiële positie te worden gecontroleerd. Dergelijke controles horen echter ook tot de taak van een professioneel handelend makelaar.

Maar wat als die controle niet of onvoldoende goed wordt uitgevoerd door de makelaar en de verhuurder daardoor wordt geconfronteerd met schade? Is dat dan een beroepsfout? Is de makelaar aansprakelijk? Die vraag werd recentelijk door het gerechtshof Den Bosch bevestigend beantwoord.

De kwestie was als volgt. Een woning werd verhuurd aan een door de makelaar aangebrachte huurder, waarvoor de makelaar courtage ontving. De verhuurder had de makelaar expliciet verzocht de financiële armslag van de potentiële huurder na te gaan, alsook of die betrokken was bij gerechtelijke procedures en incasso’s. De makelaar heeft ‘geruststellende woorden gesproken’ over de huurder, maar deze bleken ongefundeerd te zijn. Hij had geen controles uitgevoerd. De huurder betaalde wel een borgsom, maar liet vervolgens een forse huurachterstand ontstaan. Bij controle bleek de huurder een wietplantage in het gehuurde in bedrijf te hebben en bleek het gehuurde flink beschadigd. De huurovereenkomst werd beëindigd. De verhuurder bleef achter met een hoge kostenpost.

De verhuurder koos er voor zijn pijlen op de makelaar te richten. Hem bleek namelijk dat met wat googlen al de nodige negatieve informatie over deze huurder gevonden had kunnen worden. De verhuurmakelaar had echter nagelaten enig onderzoek uit te voeren.

Het gerechtshof overwoog dat van een professionele verhuurmakelaar sowieso mag worden verwacht dat hij de achtergronden van potentiële huurders onderzoekt. Daarbij was de nodige informatie gemakkelijk verkrijgbaar en had de opdrachtgever nota bene expliciet om controle verzocht. Het gerechtshof oordeelde dat de makelaar tekort was geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever. Vanwege deze beroepsfout was hij aansprakelijk voor de schade van de opdrachtgever ten bedrage van € 80.000,--.