Vernietiging arbeidsovereenkomst op grond van dwaling

Vernietiging arbeidsovereenkomst op grond van dwaling

Vernietiging arbeidsovereenkomst op grond van dwaling

De kantonrechter in Den Haag oordeelde recentelijk dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer terecht had vernietigd wegens dwaling. Dit is bijzonder, aangezien de vernietiging van een arbeidsovereenkomst op grond van dwaling in de lagere rechtspraak bijna nooit wordt gehonoreerd.

Wat was er aan de hand? Een werkneemster trad ziek uit dienst bij haar voormalige werkgever en solliciteerde vervolgens naar een nieuwe baan. De werkneemster werd naar aanleiding van haar sollicitatie aangenomen voor een jaar. De werkneemster viel echter na anderhalve maand ziek uit. De bedrijfsarts achtte de werkneemster bij aanvang van haar dienstverband al arbeidsongeschikt. De werkgever stelde hiervan niet op de hoogte te zijn geweest en vernietigde de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk wegens dwaling. De werkneemster vond dat de vernietiging niet terecht was, maar kreeg ongelijk van de rechter.  

De gezondheidsklachten van de werkneemster waren volgens de kantonrechter zodanig dat deze konden doorwerken in de uitoefening van haar werkzaamheden en bovendien konden leiden tot een re-integratieverplichting van de werkgever. De werkneemster behoorde te weten dat deze informatie van doorslaggevend belang was voor de werkgever. Door het achterhouden van deze informatie had de werkneemster niet voldaan aan haar mededelingsplicht en was bij de werkgever geen sprake van een juiste voorstelling van zaken. De werkgever maakte aannemelijk de arbeidsovereenkomst niet te zijn aangegaan als hij op de hoogte was geweest van de gezondheidsklachten van de werkneemster. Daarmee is voldoende grondslag aanwezig voor een beroep op dwaling.

In dit geval kon de werkgever voldoende motiveren dat sprake was van dwaling en dat de door de werkneemster achtergehouden informatie van doorslaggevende betekenis was. Het is voor werkgevers echter niet in alle gevallen mogelijk om op grond van dwaling een arbeidsovereenkomst te vernietigen. Laat u zich dus goed informeren over de juridische (on)mogelijkheden als u als werkgever door een sollicitant verkeerd of onvolledig bent ingelicht.