Wet DBA

Wet DBA

Wet DBA

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is ingevoerd ter vervanging van de vroegere VAR-verklaring. In sommige publicaties is de indruk gewekt dat de Wet DBA is komen te vervallen. Dat is onjuist.

De bedoeling van de wet is om via het gebruik van vooraf getoetste modelovereenkomsten zekerheid te krijgen over de vraag of tussen een zelfstandige en een opdrachtgever een arbeidsovereenkomst bestaat. De doorlooptijd van de beoordeling van individuele modelovereenkomsten is echter veel te lang. De wet is daardoor geen succes. De minister heeft inmiddels besloten om handhaving van de wet op te schorten. De wet zelf is echter niet opgeschort of ingetrokken.

In het jaar 2017 zal niet worden gehandhaafd, maar de wet bestaat nog steeds en er is dus alle aanleiding om de wet DBA nog steeds in acht te nemen. Hiermee kunt u voorkomen dat u achteraf ten onrechte wordt geconfronteerd met vorderingen en naheffingsaanslagen in verband met loonbelasting. De Minister van Financiën geeft bovendien aan dat ‘de groep evident kwaadwilligen’ met ingang van 1 mei 2017 wel zal worden gecontroleerd. Hij noemt dat ‘aanpak van oneerlijke concurrenten’ en ‘een repressief handhavingsbeleid’.