Wijziging algemene bankvoorwaarden

Wijziging algemene bankvoorwaarden

Wijziging algemene bankvoorwaarden

Vanaf 1 maart 2017 zijn de algemene bankvoorwaarden gewijzigd. Deze bankvoorwaarden zijn van toepassing op vrijwel iedere kredietrelatie tussen banken en hun klanten. Wij bespreken de belangrijkste wijzigingen.

Op grond van de oude voorwaarden was het mogelijk voor een bank om zelfstandig betalingen terug te draaien die werden gedaan door een beschikkingsonbevoegde. De bank maakte hiervan gebruik in geval van fraude en als na faillissement een overboeking plaatsvond ter uitvoering van een door de failliet gegeven betalingsopdracht. Dit werd vaak als onredelijk gezien tegenover de ontvangende partij, met name als tegenover de betaling een daadwerkelijke prestatie stond. Het eigenmachtig terugdraaien van dergelijke betalingen is nu niet meer mogelijk, tenzij sprake is van een onmiskenbare vergissing.

Een belangrijkere wijziging is dat de bank beperkt wordt in het in rekening brengen van bijzondere kosten zoals taxatiekosten. Vooral de afdelingen bijzonder beheer maakten vaak gebruik van die mogelijkheid. Ten eerste moet de bank voortaan aangeven waarom het maken van die kosten nodig is. Daarnaast geldt nu dat als voor dergelijke kosten een wettelijke regeling bestaat, die regeling van toepassing is. Dit betekent onder andere dat als een bank een rechtszaak tegen haar klant wint, zij voortaan genoegen zal moeten nemen met vergoeding van de proceskosten op grond van de wettelijke regeling (het liquidatietarief), terwijl zij voorheen de volledige kosten van de procedure kon vorderen.

Al met al zijn de voorwaarden wat toegankelijker en wat klantvriendelijker geworden. Een goede stap in het herstel van het vertrouwen tussen banken en ondernemers.