Zieke werknemers; do's & don'ts

Zieke werknemers; do's & don'ts

Zieke werknemers; do's & don'ts

In welk verzuimsysteem mag de bedrijfsarts of Arbodienst medische dossiers van werknemers opslaan? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de do’s & don'ts op een rijtje gezet.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag een bedrijfsarts de medische dossiers van werknemers niet opslaan in een verzuimsysteem dat de werkgever zelf gebruikt en beheert. Reden daarvoor is dat de werkgever geen gegevens over de aard en de oorzaak van de ziekte van zijn zieke werknemers mag verwerken.

Wel mag een bedrijfsarts of Arbodienst de werkgever vragen de medische dossiers van zijn werknemers op te slaan in een door de werkgever uitgekozen verzuimsysteem. In dat geval moet de bedrijfsarts of Arbodienst een bewerkersovereenkomst afsluiten met de beheerder van het verzuimsysteem. Partijen moeten onder meer afspreken dat alleen de bedrijfsarts/Arbodienst toegang krijgt tot de medische dossiers.

Werkgevers mogen gegevens over ziekteverzuim wel registreren, zodat zij loon kunnen doorbetalen in geval van ziekte. De aard en oorzaak van de ziekte mag zij daarbij niet opslaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen is dat wel toegestaan, bijvoorbeeld als de ziekte van belang is voor het functioneren en de veiligheid van de werknemer. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers met epilepsie.

Voor meer informatie over de do’s & don'ts voor werkgevers kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.