Ziet het relatiebeding ook op leveranciers?

Ziet het relatiebeding ook op leveranciers?

Ziet het relatiebeding ook op leveranciers?

Het hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde recentelijk over een geschil tussen een werknemer en een werkgever over een relatiebeding. In het relatiebeding stond een verbod voor de werknemer om binnen een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst zakelijke betrekkingen aan te gaan met relaties van haar voormalig werkgever. Binnen een jaar nadat de werknemer van baan was gewisseld, legde zij contact met een leverancier van haar voormalig werkgever. De werkgever meende dat sprake was van schending van het relatiebeding en vorderde de contractueel overeengekomen boete. De werkneemster meende dat geen sprake was van schending, omdat met het begrip ‘relatie’ alleen werd gedoeld op klanten van haar voormalig werkgever.

Het hof volgde de interpretatie van de werknemer. Nu de werkgever het beding had opgesteld en niet duidelijk had gemaakt dat met relaties ook leveranciers werden bedoeld, kwam de onduidelijkheid voor haar rekening. De gevorderde boete werd afgewezen.

Als u als werkgever meent dat ook de relaties met uw leveranciers concurrentiegevoelig zijn, is het dus verstandig om de relatiebedingen met uw werknemers ook expliciet betrekking te laten hebben op dergelijke relaties.